Trade Show Participants Directory

No. Company Country Categories
101 CAPHE GOLDEN CUP COMPANY LIMITED Vietnam
102 CAPS CORPORATION Vietnam
103 CARBOEXPERT INC
104 CARNO VIETNAM MACHINERY COMPANY LIMITED Vietnam
105 CARROT TRADING SERVICE COMPANY LIMITED Vietnam
106 CEBIEN
107 CHAMOTDEUL CO.,LTD
108 CHAN CHAO INTERNATIONAL CO., LTD. Taiwan
109 CHANCE AND CHALLENGE CO., LTD. Vietnam
110 CHEN WAY MACHINERY CO., LTD Taiwan
111 CHENG YIEU DEVELOPMENT MACHINERY CO., LTD. Taiwan
112 CHEONG SAN E&C CO.,LTD
113 CHEONNYEONMEEIN CO.,LTD
114 CHINAPOWER INTERNATIONAL
115 CHRIS&CO VIETNAM CO., LTD. Vietnam
116 CHUAN TAI HYDRAULIC MACHINERY CO., LTD Taiwan
117 CHUM POWER MACHINERY CORPORATION Taiwan
118 CHUNGMEC CO.,LTD
119 CHYI YANG INDUSTRIAL CO., LTD Taiwan
120 CIXI JINLUN PEN INDUSTRY CO.,LTD China
121 CIXI MICROHOO ELECTRICAL APPLIANCE TECHNOLOGY CO.,LTD China
122 CJ VINA AGRI CO., LTD. - BINH DUONG BRANCH Vietnam
123 CLAIRE CO.,LTD South Korea
124 CNA CO.,LTD
125 COEX EXHIBITION SCHEDULE 2021
126 COFFEE T&I MAGAZINE China
127 COLORLOON CO.,LTD
128 COLUMBIAHEALTHCARE.,INC South Korea
129 CONDEV
130 CONF LLC
131 CONG MINH MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY Vietnam
132 CÔNG TY ADVANCE LAB SINGAPORE
133 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI SỐ 1 HẢI DƯƠNG
134 CÔNG TY CỔ PHẦN FOSS VIỆT NAM
135 CONG TY CO PHAN KY NGHE XANH VIET NAM Vietnam
136 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - NỘI THẤT - XÂY DỰNG AAA
137 CÔNG TY CP CÁP ĐIỆN THỊNH PHÁT
138 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOA SEN VIỆT
139 CÔNG TY CP CƠ KHÍ HÒN GAI - VINACOMIN
140 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO CNC
141 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DCORP
142 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ KAS
143 CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN MIỀN NAM
144 CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU PÙ MÁT
145 CÔNG TY CP ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG
146 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM VƯỢNG
147 CÔNG TY CP KSA POLYMER HÀN NỘI
148 CÔNG TY CP MÁY VÀ THIẾT BỊ TST
149 CÔNG TY CP MELI FOOD
150 CÔNG TY CP NOSAFOOD