Events

  • Homepage
  • /
  • Events
  • /
  • Triển lãm Quốc tế chính thức tại...

Triển lãm Quốc tế chính thức tại Việt Nam về ngành chăn nuôi & công nghiệp chế biến thịt năm 2012

Time : From October 10th to October 12th
Open from 08:00 to 17:00
Location : Hall A1